มุ่งผลิตบัณฑิตวิจัยด้านสมุนไพร เปิดหลักสูตรใหม่ ด้านพืชสวนและเทคโนโลยีชีวภาพ

มหิดลตั้งศูนย์ความร่วมมือกับ ม.จิบะ ของญี่ปุ่น พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ปริญญาเอก 2 สถาบัน ด้านพืชสวนและเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ชิงเฮา ให้มีสารต้านมาลาเรียเยอะขึ้น และศึกษาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยอีกหลากชนิด

ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ยาสึชิ ไซโต (Prof. Yasushi Saito) อธิการบดีมหาวิทยาลัยจิบะ (Chiba University) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยชิบะ (International Exchange Center – Mahidol University – Chiba University) ที่ชั้น 1 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 53
มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยจิบะ มีความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรกันมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะพืชสวน (Faculty of Horticulture) มหาวิทยาลัยจิบะ ที่มีการร่วมทำวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543

ต่อมาในปี 2546 มีการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บัณฑิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (Graduate School of Pharmaceutical Science) มหาวิทยาลัยจิบะ และล่าสุดเมื่อปี 2551 จึงได้มีการลงนามความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยของทั้งสองสถาบัน ซึ่งนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือในครั้งนี้

“มหาวิทยาลัยมหิดล มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากกว่า 200 แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยจิบะด้วย แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจนเปิดศูนย์ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยมีการลงนามความร่วมมือของศูนย์ฯ ครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลา 5 ปี” นพ.ปิยะสกล เผยต่อผู้สื่อข่าวและทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTVผู้จัดการออนไลน์

ด้าน ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า ทั้งสองสถาบันมุ่งเน้นร่วมมือวิจัยทางด้านการศึกษาสารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพร พืชสวน และงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ รวมทั้งได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรใหม่แบบปริญญา 2 สถาบัน (Double Degree Program)

“มหิดลมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พืชสวน และพืชสมุนไพร ซึ่งมหาวิทยาลัยจิบะก็มีความเชี่ยวชาญและสนใจทางด้านนี้เช่นกัน และมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว ซึ่งล่าสุดได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพนานาชาติและพืชสวน (Horticulture) แบบปริญญา 2 สถาบัน เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับปริญญาเอกจากทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยจิบะ ขณะนี้เพิ่งเปิดหลักสูตรเป็นรุ่นแรก มีนักศึกษา 3 คน เป็นนักศึกษาไทย 2 คน และนักศึกษาญี่ปุ่น 1 คน” ศ.ดร.ศกรณ์ เผย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต่อว่า นักศึกษาปริญญาเอกของไทยคนหนึ่งทำวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อีกคนศึกษาเกี่ยวกับต้นชิงเฮา ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย โดยหวังหว่าจะสามารถพัฒนาสายพันธุ์ต้นชิงเฮาที่ให้สารออกฤทธิ์ในปริมาณมาก และเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทย ซึ่งผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยร่วมกันนั้นจะต้องมีการเจรจาตกลงร่วมกันจากทั้งสองสถาบัน และในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตั้งเป้าว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการปริญญา 2 สถาบัน ให้ได้ปีละ 2 คน

ทั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือวิจัยทางด้านข้าวทนเค็ม ผลไม้เมืองหนาว พืชสมุนไพร พืชที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งในอนาคตยังมุ่งที่จะขยายความร่วมมือวิจัยไปสู่ด้านการแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์ด้วย นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาและทุนทำวิจัยระยะสั้นแก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และปริญญาโท-เอก

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเปิดหลักสูตรปริญญาเอก 2 สถาบัน ทางด้านเคมีกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส และทางด้านคณิตศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ระหว่างเริ่มต้นโครงการเช่นเดียวกัน สำหรับมหาวิทยาลัยจิบะ นี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก 2 สถาบัน นอกเหนือจากความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีอยู่กว่า 170 แห่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: